Styringsgruppe

Katarina Månum, leder
Hordaland Bioenergi,
Mobil: 926 01 227
Epost: km@hbio.no
https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/1636633326/image.jpg
Elling Tuft
Ringerike Bioenergi
Mobil: 959 27 300
Epost: elling@ringerikebioenergi.no
 
Trond Hammeren
Mistberget Biovarme
Mobil: 906 06 365
Epost: trond.hammeren@gmail.com
 

Vedrørende andre spørsmål om forumet kan du sende epost til; narvarme@nobio.no, eller til en i styringsgruppa.
Informasjon om aktiviteter og møter vil sendes på epost til de som er innmeldt i Nærvarmeforum. For at du skal få informasjon er det viktig at du registrerer deg som medlem.

Nærvarmeforum ble etablert gjennom støtte fra