Om oss

Nærvarmeforum


En gruppe små varmeprodusenter har etablert Nærvarmeforum. Dette er gjennomført ved
hjelp av støtte fra NOBIO og Innovasjon Norge.

Formålet er å lage et nettverk av mindre bedrifter som har etablert produksjon og salg av
biobrensel og/eller biovarme. Forumet skal gjennom sin virksomhet bidra til informasjonsutveksling mellom
medlemmene med den hensikt å bedre næringsgrunnlaget for den enkelte virksomhet.

Vi i styringsgruppa tror et forum er nyttig for å øke kompetansen til medlemmene. Dette kan
skje både gjennom å innhente ekstern kompetanse til arrangement og foredrag men også
gjennom å lære av hverandre.


Vil du bli medlem

Følgende aktører innen bioenergisektoren kan bli medlemmer:
• Leverandører og potensielle leverandører av biovarme.
• Biobrenselprodusenter og potensielle biobrenselprodusenter.

Innmelding skjer ved elektronisk innmelding under NOBIO’s nettside.
Det er ikke et krav å være medlem i NOBIO men et naturlig valg for mange av oss.

Vedrørende andre spørsmål om forumet kan du sende epost til; narvarme@nobio.no, eller til en i styringsgruppa.
Informasjon om aktiviteter og møter vil sendes på epost til de som er innmeldt i Nærvarmeforum. For at du skal få
informasjon er det viktig at du registrerer deg som medlem.
 

Aktiviteter:

Det vil bli laget noen arrangementer i året som skal passe for de som etarblerer og driver småbedrifter
innen biovarme og flisproduksjon. Medlemmenes innspill, ønsker og behov vil være styrende for temaer
som belyses.  Videre vil det opprettes en egen lukket brukergruppe for medlemmene på sosiale medier som
er tenkt å være en kanal for aktiv informasjonsutveksling medlemmene imellom.


Styringsgruppe:

Det er etablert en styringsgruppe på 3 medlemmer. Det er:
Katarina Månum, Hordaland Bioenergi, 926 01 227, km@hbio.no
Elling Tuft, Ringerike Bioenergi, 959 27 300, elling@ringerikebioenergi.no
Trond Hammeren, Mistberget Biovarme, 906 06 365, trond.hammeren@gmail.com
Ta gjerne kontakt med en av oss.
 

Økonomi

Det er ingen medlemskontingent men det vil bli en egenandel på arrangement som gjennomføres.
Styringsgruppen har skaffet støtte til forumets etablering og aktiviteter første år og vil forsøke
å finansiere aktiviteter framover på en tilsvarende måte.
Nærvarmeforum ble etablert gjennom støtte fra