Bli medlem

Følgende aktører innen bioenergisektoren kan bli medlemmer:

  • Leverandører og potensielle leverandører av biovarme.
  • Biobrenselprodusenter og potensielle biobrenselprodusenter.


Det er ikke et krav å være medlem i NOBIO men et naturlig valg for mange av oss.

Vedrørende andre spørsmål om forumet kan du sende epost til; narvarme@nobio.no, eller til en i styringsgruppa.  Informasjon om aktiviteter og møter vil sendes på epost til de som er innmeldt i Nærvarmeforum. For at du skal få informasjon er det viktig at du registrerer deg som medlem.

Det er ingen medlemskontingent men det vil bli en egenandel på arrangement som gjennomføres. Styringsgruppen har skaffet støtte til forumets etablering og aktiviteter første år og vil forsøke å finansiere aktiviteter framover på en tilsvarende måte.

Fill out my online form.
Nærvarmeforum ble etablert gjennom støtte fra