Aktuelt

23/12 2015, 21:32
Miljøvernpris til Hordaland Bioenergi
Hordaland Bioenergi ved daglig leder Katharina Månum fikk den 22. desember utdelt Voss kommunes miljøvernpris for 2015.
 
I sin tale til prisvinneren sa leder i Miljø- og Kulturutvalget, Vidar Skeie følgende:

– Prisvinnaren i år har fokus på energi og klima. Og fokuset er på fornybar energi. Vi veit at dersom klimaendringane skal reduserast må vi gå over frå å bruke fossil energi til fornybar energi. På bakgrunn av sitt arbeid med å tilrettelegge for overgang til bruk av fornybar energi har MKU tildelt Hordaland Bioenergi Voss kommune sin miljøvernpris for 2015.

Hordaland Bioenergi ble opprettet i 2011 og arbeider med bygging og drift av varmesentraler, samt produksjon og leveranse av flis. De har bla. bygget anlegget som i dag leverer varme til både omsorgstunet og nye omsorgsboliger på Framnes i tillegg til at de har satt opp et anlegg i Myrkdalen.

Nobio er stolte over å ha Katharina i styret og gratulerer Hordaland Bioenergi med prisen!

Les hele saken på Voss kommunes sider og les mer om Hordaland Bioenergi her.
26/06 2015, 14:44
Nobios innspill til høring om nye energikrav i bygg (TEK 15)
26/06 2015, 14:43
Presentasjoner fra driftsseminaret den 11. mai er nå lagt ut
26/06 2015, 14:42
Biovarmesentralen på Råholdt offisielt åpnet av Ola Elvestuen
26/06 2015, 14:41
Suksess for nytt fjernvarmeprodukt - byggvarme
26/06 2015, 14:40
Nytt fjernvarmeanlegg basert på skogflis
26/06 2015, 14:39
Sterk økning av biovarme i landbruket
26/06 2015, 14:38
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
26/06 2015, 14:37
Bioenergiprogrammet - nye faktaark for 2015
26/06 2015, 14:37
Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen
26/06 2015, 14:36
Salgsstatistikk for pellets 2013
26/06 2015, 14:35
Nytt bioenergianlegg i Farsund kommune
26/06 2015, 14:33
Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi?
26/06 2015, 14:29
Ny rapport - Bioenergi i Norge!
26/06 2015, 14:27
Presentasjonene fra årets Bioenergidager er lagt ut
26/06 2015, 14:24
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
13/03 2014, 10:19
Protokoll fra årsmøte i Nærvarmeforum
25/02 2014, 15:02
Årsmøte og fagseminar i Nærvarmeforum 11. - 12. mars
02/05 2013, 15:45
Flisproduksjon og markedet for skogsbrensel på Østlandet
21/02 2013, 15:40
Studietur til Østerrike 26. - 28. februar
Nærvarmeforum ble etablert gjennom støtte fra