Aktuelt

23/12 2015, 21:32
Miljøvernpris til Hordaland Bioenergi
26/06 2015, 14:44
Nobios innspill til høring om nye energikrav i bygg (TEK 15)
26/06 2015, 14:43
Presentasjoner fra driftsseminaret den 11. mai er nå lagt ut
26/06 2015, 14:42
Biovarmesentralen på Råholdt offisielt åpnet av Ola Elvestuen
Torsdag 12 mars ble Mistberget Biovarmes nye  flisfyrte varme-sentral åpnet på Råholt i nærheten av Gardermoen. Den høytidelige åpningen ble foretatt av leder av Stortingets Energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen. Elvestuen lot seg imponere av det nye og moderne anlegget, som skal forsyne store deler av Råholdt sentrum med biovarme. Anlegget fyres med flis som produseres og leveres i områder nær Råholdt.


Lystig lag ved åpningen av Råholt varmesentral med sag til sag med Eidsvoll-ordfører Einar Madsen (Ap) og 
Leder av Energi- og Miljøkomiteen Ola Elvestuen (V). Erik Nilssen og daglig leder Trond Hammeren følger nøye med.


Råholt Varmesentral eies og driftes av Mistberget Biovarme AS. Eierne bak selskapet er Erik Nilssen og Trond Hammeren. Begge har lang erfaring med etablering og drifting av biovarmeanlegg gjennom en årrekke.
Mistberget Biovarme AS ble etablert i 2007. Fjernvarmekonsesjon for Råholt ble gitt av NVE i 2008. Første varmesentral og 2 km varmenett ble bygget høsten 2009. Deretter er nettet utvidet litt for hvert år.
 
Den nye varmesentralen ble bygget i siste halvdel av 2014, og står nå ferdig til bruk i det eksisterende fjenvarmenettet.  Varmenettet dekker det sentrale Råholt. Pr 2014 er Råholt Ungdomsskole, Bønsmoen skole og barnehage, Råholt Bad og Idrettshall, Råholtsenteret, Råholthøyden, Råholtgården, EIF klubbhus og bane og et næringsbygg påkoblet. I 2015/2016 skal til sammen 100 nye leiligheter tilknyttes varmenettet.
 
Flis leveres fra Bøn Biobrensel AS ca 2 km fra varmesentralen. Råstoff er tømmer og heltrevirke som hentes lokalt samt restprodukter og vrak fra Moelven sagbruk på Eidsvoll verk. Heltrevirke kan også flises ved skogsbilvei og transporteres rett i silo. Forbruk av flis vil på maks effekt være 80 m3, 2 kontainere, pr døgn. Som snitt for hele året forbrukes snaut 20 m3 pr døgn i 2015, samlet nesten 8000 m3
 
Anlegget består av en flissilo på 250 m3 og to Nordheat flisfyringsanlegg med effekt på henholdsvis 1300 kW og 900 kW. Røykgassanlegget er utstyrt med en varmeveksler som gir 100 kW varme i tillegg. Sentralen er også utstyrt med en 500 kW elkjel  som backup/spisslast. Asken mates ut direkte i en askecontainer som er plassert inne i varmesentralen.
 
I 2014 ble det produsert 5 GWh på anlegget. Dette er en energimengde som tilsvarer oppvarming av 500 leiligheter eller 250 eneboliger.  I 2015 forventes litt økning. Samtidig vil energiproduksjonen bli enda mer miljøvennlig siden andelen bioenergi økes til 90 %. Mistberget Biovarme as har i tillegg gått over til kjøp av 100% fornybar strøm i de tilfellene elkjelen benyttes. Med dette er varmesentralen forsynt med praktisk talt 100% fornybar energi.
 
Total kostnad for anlegget er 14 mill kroner. Dette inkluderer tomt, bygg, trafo og rørnett til varmesentralen. Enova har gitt 4 mill kroner i tilskudd. Innovasjon Norge og Toten Sparebank gir lånefinansiering. Resten av investeringen er egenkapital fra eierne.
26/06 2015, 14:41
Suksess for nytt fjernvarmeprodukt - byggvarme
26/06 2015, 14:40
Nytt fjernvarmeanlegg basert på skogflis
26/06 2015, 14:39
Sterk økning av biovarme i landbruket
26/06 2015, 14:38
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
26/06 2015, 14:37
Bioenergiprogrammet - nye faktaark for 2015
26/06 2015, 14:37
Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen
26/06 2015, 14:36
Salgsstatistikk for pellets 2013
26/06 2015, 14:35
Nytt bioenergianlegg i Farsund kommune
26/06 2015, 14:33
Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi?
26/06 2015, 14:29
Ny rapport - Bioenergi i Norge!
26/06 2015, 14:27
Presentasjonene fra årets Bioenergidager er lagt ut
26/06 2015, 14:24
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
13/03 2014, 10:19
Protokoll fra årsmøte i Nærvarmeforum
25/02 2014, 15:02
Årsmøte og fagseminar i Nærvarmeforum 11. - 12. mars
02/05 2013, 15:45
Flisproduksjon og markedet for skogsbrensel på Østlandet
21/02 2013, 15:40
Studietur til Østerrike 26. - 28. februar
Nærvarmeforum ble etablert gjennom støtte fra