Aktuelt

23/12 2015, 21:32
Miljøvernpris til Hordaland Bioenergi
26/06 2015, 14:44
Nobios innspill til høring om nye energikrav i bygg (TEK 15)
26/06 2015, 14:43
Presentasjoner fra driftsseminaret den 11. mai er nå lagt ut
26/06 2015, 14:42
Biovarmesentralen på Råholdt offisielt åpnet av Ola Elvestuen
26/06 2015, 14:41
Suksess for nytt fjernvarmeprodukt - byggvarme

Akershus Energi Varme har det siste året hatt suksess med et nytt produkt, byggvarme basert på fornybare energikilder. Nye byggeprosjekter som skal ha fjernvarme tilbys byggvarme i byggeperioden. - Dette er et godt eksempel på hvordan fjernvarmebransjen kan tilby nye fornybare løsninger tilpasset dagens etterspørsel, mener Nobio. 

- Byggvarme brukes for å tørke og varme opp bygg i anleggstiden, forklarer Ivan-Henrik Berg. –I og med at byggene skal benytte seg av fjernvarme når de står ferdig, er det mange fordeler knyttet til å installere det tekniske utstyret og benytte seg av fornybar energi allerede i en anleggsfase, forteller Ivan.

Fordeler for kunden
I forhold til tradisjonelle oppvarmingsløsninger med gass eller diesel/oljebrennere, gir byggvarme fra Akershus Energi mange fordeler. Det er fornybart, konkurransedyktig på pris, plassbesparende på byggeplassen og rensligere enn tradisjonelle løsninger. 

Les hele pressemeldingen her

26/06 2015, 14:40
Nytt fjernvarmeanlegg basert på skogflis
26/06 2015, 14:39
Sterk økning av biovarme i landbruket
26/06 2015, 14:38
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
26/06 2015, 14:37
Bioenergiprogrammet - nye faktaark for 2015
26/06 2015, 14:37
Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen
26/06 2015, 14:36
Salgsstatistikk for pellets 2013
26/06 2015, 14:35
Nytt bioenergianlegg i Farsund kommune
26/06 2015, 14:33
Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi?
26/06 2015, 14:29
Ny rapport - Bioenergi i Norge!
26/06 2015, 14:27
Presentasjonene fra årets Bioenergidager er lagt ut
26/06 2015, 14:24
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
13/03 2014, 10:19
Protokoll fra årsmøte i Nærvarmeforum
25/02 2014, 15:02
Årsmøte og fagseminar i Nærvarmeforum 11. - 12. mars
02/05 2013, 15:45
Flisproduksjon og markedet for skogsbrensel på Østlandet
21/02 2013, 15:40
Studietur til Østerrike 26. - 28. februar
Nærvarmeforum ble etablert gjennom støtte fra